Vážení zákazníci, vítejte v novém e-shopu. Z technických důvodů nebylo možné přenést vaše registrace ze starého e-shopu proto se prosím znovu zaregistrujte. Samozřejmě můžete nakoupit i bez registrace. Děkuji za pochopení Josef Tuček.

Reverzní osmóza

Princip reverzní osmózy je základní vlastností živých buněk, které jsou obaleny 
polopropustnými membránami. Jde o jev, kdy molekuly vody (rozpouštědla) pronikají 
přes polopropustnou membránu z prostředí s nižší koncentrací rozpuštěných látek do 
prostředí s vyšší koncentrací rozpuštěných látek s cílem vyrovnat koncentrace látek 
mezi prostředími, přičemž vzniká osmotický tlak. Díky principu osmózy se odehrává 
většina vnitrobuňečných procesů. Pro správné fungování reverzní osmózy musí být voda 
v okolí membrány pravidelně oplachována, aby se nestala tak kontaminovanou, že vytvoří 
na povrchu membrány souvislou vrstvu, která ji úplně znefunkční. Taktéž je nezbytný 
filtr s aktivním uhlím na odstranění chlóru, protože chlór poškozuje membránu. 
V neposlední řadě je nutné zabezpečit mechanickou filtraci, aby jemné nečistoty 
neucpali membránu reverzní osmozy.

Reverzní osmóza je založena na využívání jevu zvaného osmóza, který je známý z přírody. 
Jestliže jsou v přírodních podmínkách (to jest bez dodatečného tlaku) dva roztoky s 
rozdílnou koncentrací látek v nich rozpuštěných (např. voda s vyšším a nižším obsahem soli) 
odděleny polopropustnou membránou, pak molekuly čisté vody začnou přes tuto membránu 
přecházet z roztoku méně koncentrovaného do roztoku koncentrovanějšího,dokud se koncentrace 
roztoků na obou stranách membrány nevyrovná. Na membránu přitom působí tlak 
přecházejících molekul - tzv. osmotický tlak. Když však na koncentrovaný roztok působíme 
tlakem vyšším než je osmotický tlak, pak voda proudí opačným směrem a z koncentrovaného 
roztoku prochází čistá voda na druhou stranu membrány, zatímco rozpuštěné látky s 
molekulovou hmotností vyšší než 200 jsou odváděny do odpadu.

Osmóza je základem metabolismu všech živých organizmů. Díky němu se do každé živé buňky 
dostávají živiny a naopak odpadní látky jsou odváděny z buňky pryč. Zdokonalování 
technologie umožnilo použití systému reverzní osmózy i v domácích podmínkách. 
Voda získávaná pomocí reverzní osmózy má unikátní míru čistoty. Reverzní osmóza je v 
současnosti nejdokonalejší prakticky využívanou technologií úpravy vod. 
Tato technologicky vyspělá forma filtrace umožňuje odstraňovat z vody:

-90 až 98% všech minerálních solí (dusičnanů, fluoridů, chloridů, síranů apod.)

-95 až 98% těžkých kovů (olova, kadmia, chrómu, rtuti, baria apod.)

- také arzen, selen, azbest, organické sloučeniny, bakterie 
(Cryptosporidium parvum, Escherichia coli aj.) a viry.Jde přitom 
o fyzikální úpravu vody bez použití chemikálií.

 Molekuly vody, které se protlačují přes póry membrány, jsou vystaveny odporu ze 
strany membrány – osmotickému tlaku. Proto je potřeba pro vznik reverzní osmózy 
vyvinout vnější tlak převyšující tlak osmotický. Zpravidla pro tento účel 
plně postačuje tlak obyčejného vodovodu (asi 3-8 barů). Pro systémy se 
sníženým tlakem (níže než 3 bary) se doporučuje instalace přídavného čerpadla.